W imieniu Zarządu Klubu chciałbym wszystkim osobom związanym z naszym Klubem złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Z nadzieją wkraczamy w Nowy 2019 Rok, który jest dwunastym w historii naszego stowarzyszenia – oby nie był gorszy od poprzednich w aspekcie sportowym i organizacyjnym. Dziękuję wszystkim za pomoc, ofiarność i zaangażowanie  – bez Was nie ma Uczniowskiego Klubu Sportowego Venus Jędrzejewo !!!!!