Pożegnania i nowe wybory

21 czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze UKS Venus Jędrzejewo. W wyniku obrad i głosowań władze VII kadencji na 2019-2021 tworzą Robert Zimny – Prezes Marcin Nowak – Wiceprezes Krzysztof Sikora –  Sekretarz Teresa Wieczorek – Skarbnik Darek Mitelewski – Członek Syliwa Pertek – Członek Iwona Badsung – Członek W skład Komisji Rewizyjnej weszły – Paulina Andrzejewska, Dorota Jankowska i Marzena Ostrowska. Na zebraniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przyjęto sprawozdanie merytoryczne. W ostatniej części przedstawiono szczegóły zgrupowania w Lubaszu. W tym roku grę zakończyło 5 zawodniczek: Amelia Porębska, Zuzanna Malinowska, Emilia Błażyńska, Amelia Krysztopolska i Patrycja...

Read More