21 czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze UKS Venus Jędrzejewo. W wyniku obrad i głosowań władze VII kadencji na 2019-2021 tworzą

Robert Zimny – Prezes

Marcin Nowak – Wiceprezes

Krzysztof Sikora –  Sekretarz

Teresa Wieczorek – Skarbnik

Darek Mitelewski – Członek

Syliwa Pertek – Członek

Iwona Badsung – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszły – Paulina Andrzejewska, Dorota Jankowska i Marzena Ostrowska. Na zebraniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przyjęto sprawozdanie merytoryczne. W ostatniej części przedstawiono szczegóły zgrupowania w Lubaszu.

W tym roku grę zakończyło 5 zawodniczek: Amelia Porębska, Zuzanna Malinowska, Emilia Błażyńska, Amelia Krysztopolska i Patrycja Krajewska. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Prezes Robert Zimny w asyście młodszych koleżanek z zespołu wręczyli pamiątkowe statuetki i upominki. Dziękujemy za 8 lat spędzonych na boisku – mam nadzieję, że była to fajna przygoda i ważne doświadczenie.